Сегодня Пятница, 30th Октябрь 2020
ГО «Спілка Вейперів»

об'єднання споживачів ринку ЕСДН

Про нас

ГО «Спілка Вейперів»
Ми представляємо інтереси «Спілки Вейперів» , ми — добровільне об’єднання створене для просування культури вейпінгу в суспільстві та захисту прав користувачів ЕСДН. Засновниками виступають звичайні громадяни — кінцеві споживачі
На даний момент нас понад 500 чоловік.

Зараз ми збираємо інформацію, хто готовий прийняти активну участь. Якщо ти готовий допомогти своєму бізнесу, залиш нам інформацію про себе, заповнивши анкету за інструкцією тут


Основні цілі організації

3.1. Метою (ціллю) Організації є створення умов для об’єднання користувачів Електронних систем доставки нікотину (далі – ЕСДН) в єдине експертне співтовариство, сприяння розвитку ЕСДН, підвищення їх ролі в українському економічному просторі, вивчення та практичне застосування програм щодо безпечного вживання новітніх нікотино-вмістних виробів, через ЕСДН, розвиток ЕСДН як найбільш ефективного, безпечного та альтернативного способу відмови та/або заміщення табакокуріння.
3.2. Напрямами діяльності Організації є:
3.2.1. Розробка та організація програм розвитку ЕСДН.
3.2.2. Розробка та організація програм підготовки спеціалістів в галузі ЕСДН, постачальників та учасників ринку вказаної індустрії, в т.ч. лікарів-наркологів, лікарів в сфері пульмонології.
3.2.3. Організація учбово-методичних центрів щодо вивчення міжнародних досліджень та висновків з приводу впливу ЕСДН на організм людини та їх роль в якості заміщення вживання тютюнововмістних виробів.
3.2.4. Сприяння формуванню єдиного інформаційного та методологічного простору
3.2.5. Організація фестивалів, ярмарок, виставок та інших суспільних заходів, спрямованих на роз’яснення та популяризацію альтернатив табакокуріння і розвиток ЕСДН.
3.2.6. Інформування громадян правдивою інформацією з приводу використання ЕСДН, підкріпленою міжнародними дослідженнями та висновками в сфері ЕСДН, організацій, діяльність яких пов’язана з ЕСДН, публікації в засобах масової інформації матеріалів науково-популярного змісту, що розкриває суть та наслідки використання (вживання) ЕСДН.
3.2.7. Соціальна допомога, правова підтримка та захист інтересів учасників Організації в галузі ЕСДН.
3.2.8. Співпраця з вітчизняними та зарубіжними суспільними установами та організаціями в питаннях організації культурних заходів і подій, реалізації проектів і програм розвитку ЕСДН.
3.2.9. Сприяння формуванню та популяризації етичних принципів у діяльності, пов’язаній з ЕСДН.
3.2.10. Сприяння співпраці та обміну досвідом в галузі ЕСДН між іншими суспільними організаціями, в тому числі, міжнародними.
3.2.11. Сприяння вирішенню актуальних проблем в питанні розвитку ЕСДН, як альтернативного способу відмови та /або заміщення табакокуріння.
3.2.12. Всебічне сприяння культурної інтеграції України до іноземних товариств ЕСДН.
3.2.13. Відкриття осередків Організації на території України та в інших країнах.
3.2.15. Проведення показових виступів та обговорення поточних проблем в сфері ЕСДН, в т.ч. обговорення нормативно-правових та законодавчих актів, прийнятих органами державної влади.
3.2.16. Висунення проектів законодавчих актів на розгляд органам державної влади та місцевого самоврядування щодо відокремлення продуктів ЕСДН від табачної продукції незалежно від їх виду.
3.2.17. Методична допомога учасникам Організації в процесі використання/вживання ЕСДН.


Предмет і види діяльності організації

1. Захист і представлення спільних економічних та інших прав і інтересів організації та членів організації у відносинах з органами законодавчої, виконавчої та судової влади на території України, а також в відповідних міжнародних організаціях;
2. Участь в розробці та проведенні незалежної експертизи проектів законодавчих та нормативних актів, що регулюють функціонування і взаємовідносини учасників індустрії вейпа;
3. Спільна участь з органами виконавчої та законодавчої влади в розробці пропозицій щодо реалізації спільних проектів і цільових проектів та програм в індустрії вейпа, а також участь в діяльності, сприяння в організації науково-дослідницької роботи з проблем індустрії вейпа;
4. Збір, обробка та розповсюдження серед членів організації інформації про стан і перспективи розвитку внутрішніх і світових ринків індустрії вейпа за допомогою організації інформаційних баз даних, сайтів в мережі Інтернет, видань ЗМІ;
5. Надання членам організації інформаційних, юридичних та консультативних послуг;
6. Проведення інформаційно-рекламної видавничої роботи, що сприяє досягненню цілей організації;
7. Представлення інтересів членів організації в інших організаціях з метою організації та проведення міжнародних виставок, семінарів, конференцій та інших заходів, що сприяють розвитку індустрії вейпа;
8. Поширення і збагачення культури споживання, популяризація здорового способу життя серед молодого покоління.
9. Боротьба з потоком негативної інформації проти вейп індустрії в Україні.
10. Організація посередництва і діалогу між усіма зацікавленими сторонами щодо сприяння зниженню шкоди куріння для суспільства: споживачами, вченими, громадськими діячами та спеціалістами в галузі охорони здоров’я, політиками, підприємцями і органами державної влади.


Основним напрямком реалізації цілей і завдань організації є — діяльність, спрямована на представництво і захист прав та інтересів користувачів ЕСДН і представників індустрії вейп продукції.

Організація виступає за введення окремого регулювання для ринку ЕСДН, що не ототожнюється з ринком тютюнової продукції будь-яких видів. Стратегічно завданням організації розглядається створення цивілізованого ринку ЕСДН і рідин для них на засадах саморегулювання.